Oznámenie o neplatnosti preukazu inšpektora práce

Dňa 9. júla 2019 bola Inšpektorátom práce Trenčín nahlásená strata preukazu inšpektora práce vydaného Národným inšpektorátom práce dňa 07. 10. 2014 pod č. 350 na meno: Mgr. Anton Hošták.

Takto identifikovaný preukaz inšpektora práce je neplatný odo dňa nahlásenia straty, t. j. od 09. 07. 2019.