Preskočiť na obsah

Oznámenie o neplatnosti preukazu inšpektora práce

Dňa 18. 08. 2022 bola Inšpektorátom práce Žilina nahlásená strata preukazu inšpektora práce vydaného Národným inšpektorátom práce na meno: Mgr. Jaroslav Kučerák.

Takto identifikovaný preukaz inšpektora práce je neplatný odo dňa nahlásenia straty, t. j. od 18. 08. 2022.