Preskočiť na obsah

Zmena klímy je realitou, ktorá môže negatívne vplývať na pracovné prostredie a bezpečnosť zamestnancov. Stúpajúce teploty predstavujú riziko tepelného stresu, ktorý postihuje pracujúcich v rôznych odvetviach.

Praktická príručka agentúry EU-OSHA Horúčavy v práci, ktorá je teraz k dispozícii vo viacerých jazykoch EÚ, poskytuje praktické usmernenia o tom, ako riadiť riziká spojené s prácou v teple.

Tento základný zdroj informácií sa zameriava na zamestnávateľov aj pracujúcich a zahŕňa organizačné a technické opatrenia na zníženie a riadenie rizík súvisiacich s teplom, ako aj odbornú prípravu pracovníkov. Takisto sa v nej odporúča, aké kroky treba podniknúť, ak sa u pracujúcich prejavia príznaky ochorenia z tepla.

Všímajme si varovné signály súvisiace s horúčavami toto leto a začnime konať!

Stiahnutie si publikáciu Horúčavy v práci – Usmernenie pre pracoviská v rôznych jazykoch z webu EU-OSHA, alebo v slovenčine priamo z tejto stránky nižšie ako prílohu vo formáte PDF.

Prístup k usmerneniam v OSHwiki

Zachovajte chladnú hlavu s Napom v … Príliš horúco na prácu!