Preskočiť na obsah

V mesiaci apríl 2022 bolo orgánmi inšpekcie práce evidovaných v informačnom systéme ochrany práce (ISOP) celkovo 217 osôb pracujúcich nelegálne, ktorých nelegálne zamestnávalo 79 subjektov. Z uvedeného počtu nelegálne zamestnávaných osôb bolo 57 žien a 160 mužov (podiel mužov predstavuje 73 % na celkových zisteniach). V rámci celkového počtu nelegálne zamestnávaných osôb v mesiaci apríl bolo odhalené nelegálne zamestnávanie 86 cudzincov.

Prehľad nelegálne zamestnávaných osôb v mesiaci apríl obsahuje nasledujúca tabuľka:

Počet nelegálne zamestnávaných osôb% na celkovom počte
nelegálne zamestnávaných osôb
Spolu217 100%
Ženy 57 26,27%
Muži160 73,73%
Cudzinci 86 39,63%

*informácie aktuálne ku dňu 30. 05. 2022 (export z ISOP zo dňa 21. 05. 2022)