Preskočiť na obsah

V mesiaci december 2022 bolo orgánmi inšpekcie práce evidovaných v informačnom systéme ochrany práce (ISOP) celkovo 57 osôb pracujúcich nelegálne, ktorých nelegálne zamestnávalo 38 subjektov. Z uvedeného počtu nelegálne zamestnávaných osôb bolo 19 žien a 38 mužov (podiel mužov predstavuje 67 % na celkových zisteniach). V rámci celkového počtu nelegálne zamestnávaných osôb v mesiaci december bolo odhalené nelegálne zamestnávanie 9 cudzincov.

Prehľad nelegálne zamestnávaných osôb v mesiaci december  obsahuje nasledujúca tabuľka:

Počet nelegálne zamestnávaných osôb% podiel na celkovom počte nelegálne zamestnávaných osôb
Spolu57100,00%
Ženy1933,33%
Muži3866,67%
Cudzinci915,79%

*informácie aktuálne ku dňu 10. 02. 2023 (export z ISOP zo dňa 20. 01. 2023)