Preskočiť na obsah

V mesiaci február 2019 bolo orgánmi inšpekcie práce odhalených celkovo 94 osôb pracujúcich nelegálne, ktorých nelegálne zamestnávalo 50 subjektov. Z uvedeného počtu nelegálne zamestnávaných osôb bolo 15 žien a 79 mužov (podiel mužov predstavuje 84 % na celkových zisteniach). V rámci celkového počtu nelegálne zamestnávaných osôb v mesiaci február bolo odhalené nelegálne zamestnávanie 12 cudzincov. Prevažná väčšina nelegálne pracujúcich osôb vykonávala prácu v sektore stavebníctva; v odborných, vedeckých a technických činnostiach a v sektore priemyselnej výroby.

Prehľad nelegálne zamestnávaných osôb v mesiaci február obsahuje nasledujúca tabuľka:

Počet nelegálne zamestnávaných osôb % podiel na celkovom počte nelegálne zamestnávaných osôb
Spolu 94 100,00%
Ženy 15 15,96%
Muži 79 84,04%
Cudzinci 12 12,77%

*informácie aktuálne ku dňu 09. 04. 2019 (export z ISOP zo dňa 05. 04. 2019)