Preskočiť na obsah

V mesiaci február 2022 bolo orgánmi inšpekcie práce evidovaných v informačnom systéme ochrany práce (ISOP) celkovo 103 osôb pracujúcich nelegálne, ktorých nelegálne zamestnávalo 63 subjektov. Z uvedeného počtu nelegálne zamestnávaných osôb bolo 25 žien a 78 mužov (podiel mužov predstavuje 76 % na celkových zisteniach). V rámci celkového počtu nelegálne zamestnávaných osôb v mesiaci február bolo odhalené nelegálne zamestnávanie 17 cudzincov.

Prehľad nelegálne zamestnávaných osôb v mesiaci február obsahuje nasledujúca tabuľka:

Počet nelegálne zamestnávaných osôb% podiel na celkovom počte nelegálne zamestnávaných osôb
Spolu103100,00%
Ženy2524,27%
Muži7875,73%
Cudzinci1716,50%

*informácie aktuálne ku dňu 19. 04. 2022 (export z ISOP zo dňa 14. 04. 2022)