Preskočiť na obsah

V mesiaci január 2023 bolo orgánmi inšpekcie práce evidovaných v informačnom systéme ochrany práce (ISOP) celkovo 107 osôb pracujúcich nelegálne, ktorých nelegálne zamestnávalo 48 subjektov. Z uvedeného počtu nelegálne zamestnávaných osôb bolo 47 žien a 60 mužov (podiel mužov predstavuje 56 % na celkových zisteniach). V rámci celkového počtu nelegálne zamestnávaných osôb v mesiaci január bolo odhalené nelegálne zamestnávanie 31 cudzincov.

Prehľad nelegálne zamestnávaných osôb v mesiaci január obsahuje nasledujúca tabuľka:

Počet nelegálne zamestnávaných osôb% podiel na celkovom počte nelegálne zamestnávaných osôb
Spolu107100,00%
Ženy4743,93%
Muži6056,07%
Cudzinci3128,97%
*informácie aktuálne ku dňu 09. 03. 2023 (export z ISOP zo dňa 03. 03. 2022)