Preskočiť na obsah

V mesiaci jún 2022 bolo orgánmi inšpekcie práce evidovaných v informačnom systéme ochrany práce (ISOP) celkovo 136 osôb pracujúcich nelegálne, ktorých nelegálne zamestnávalo 72 subjektov. Z uvedeného počtu nelegálne zamestnávaných osôb bolo 26 žien a 110 mužov (podiel mužov predstavuje 81 % na celkových zisteniach). V rámci celkového počtu nelegálne zamestnávaných osôb v mesiaci jún bolo odhalené nelegálne zamestnávanie 50 cudzincov.

Prehľad nelegálne zamestnávaných osôb v mesiaci jún obsahuje nasledujúca tabuľka:

Počet nelegálne zamestnávaných osôb% podiel na celkovom počte nelegálne zamestnávaných osôb
Spolu136100%
Ženy2619,12%
Muži11080,88%
Cudzinci5036,76%

*informácie aktuálne ku dňu 28. 07. 2022 (export z ISOP zo dňa 22. 07. 2022)