Preskočiť na obsah

V mesiaci marec 2018 bolo orgánmi inšpekcie práce odhalených celkovo 367 osôb pracujúcich nelegálne, ktorých nelegálne zamestnávalo 49 subjektov. Z uvedeného počtu nelegálne zamestnávaných osôb bolo 95 žien a 270 mužov (podiel mužov predstavuje 74 % na celkových zisteniach). V rámci celkového počtu nelegálne zamestnávaných osôb v mesiaci marec bolo odhalené nelegálne zamestnávanie u 312 cudzincov. Prevažná väčšina nelegálne pracujúcich osôb vykonávala prácu v sektore administratívnych a podporných službách (dočasné pridelenie zamestnancov), v sektore priemyselnej výroby a stavebníctva.