Preskočiť na obsah

V mesiaci marec 2019 bolo orgánmi inšpekcie práce odhalených celkovo 113 osôb pracujúcich nelegálne, ktorých nelegálne zamestnávalo 48 subjektov. Z uvedeného počtu nelegálne zamestnávaných osôb bolo 41 žien a 72 mužov (podiel mužov predstavuje 64 % na celkových zisteniach). V rámci celkového počtu nelegálne zamestnávaných osôb v mesiaci marec bolo odhalené nelegálne zamestnávanie 28 cudzincov. Prevažná väčšina nelegálne pracujúcich osôb vykonávala prácu v sektore stavebníctva; v administratívnych a podporných službách a v sektore odborných, vedeckých a technických činnostiach.

Prehľad nelegálne zamestnávaných osôb v mesiaci marec obsahuje nasledujúca tabuľka:

Počet nelegálne zamestnávaných osôb % podiel na celkovom počte nelegálne zamestnávaných osôb
Spolu 113 100,00%
Ženy 41 36,28%
Muži 72 63,72%
Cudzinci 28 24,78%

*informácie aktuálne ku dňu 09. 04. 2019 (export z ISOP zo dňa 05. 04. 2019)