Preskočiť na obsah

V mesiaci november 2022 bolo orgánmi inšpekcie práce evidovaných v informačnom systéme ochrany práce (ISOP) celkovo 82 osôb pracujúcich nelegálne, ktorých nelegálne zamestnávalo 42 subjektov. Z uvedeného počtu nelegálne zamestnávaných osôb bolo 22 žien a 60 mužov (podiel mužov predstavuje 73 % na celkových zisteniach). V rámci celkového počtu nelegálne zamestnávaných osôb v mesiaci november bolo odhalené nelegálne zamestnávanie 17 cudzincov.

Prehľad nelegálne zamestnávaných osôb v mesiaci november  obsahuje nasledujúca tabuľka:

Počet nelegálne zamestnávaných osôb% podiel na celkovom počte nelegálne zamestnávaných osôb
Spolu82100,00%
Ženy2226,83%
Muži6073,17%
Cudzinci1720,73%

*informácie aktuálne ku dňu 29. 12. 2022 (export z ISOP zo dňa 23. 12. 2022)