Preskočiť na obsah

Nahlasovanie pracovných úrazov 

V pracovnej dobe:            Po – Pia 07:00 – 15:00 h

tel. +421 2 321 82 738

 

Po pracovnej dobe:   po 15:00 h ( iba s následkom smrti, s ťažkou ujmou na zdraví):

tel. +421 2 321 82 738

e-mailová adresa:                ip.bratislava@ba.ip.gov.sk

 

Pri oznámení závažného pracovného úrazu uviesť údaje:

 

 1. meno a priezvisko poškodeného
 2. dátum narodenia poškodeného
 3. pracovné zaradenie poškodeného
 4. zamestnávateľ poškodeného
 5. IČO zamestnávateľa
 6. dátum a hodina úrazu
 7. dátum úmrtia poškodeného
 8. miesto úrazu
 9. popis úrazového deja (ako došlo k pracovnému úrazu, čo bolo zdrojom úrazu – čo úraz spôsobilo)
 10. pri dopravných nehodách:

  – druh dopravného prostriedku

  – zranená osoba: vodič, spolujazdec, iná osoba

 11. meno, priezvisko, funkcia, resp. subjekt, ktorý hlási predmetný pracovný úraz a jeho telefónne číslo

 

Pozri § 17 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhlášku MPSVR SR č. 500/2006 Z. z., ktorou sa ustanovuje vzor záznamu o registrovanom pracovnom úraze !