Nahlasovanie pracovných úrazov (s následkom smrti, s ťažkou ujmou na zdraví):

 

V pracovnej dobe:            Po – Pia 07:00 – 15:00 h

tel. +421 2 321 82 738

 

Po pracovnej dobe:          po 15:00 h

e-mailová adresa:                ip.bratislava@ba.ip.gov.sk

 

Pri oznámení závažného pracovného úrazu uviesť údaje:

 

 1. Meno a priezvisko poškodeného
 2. Dátum narodenia poškodeného
 3. Pracovné zaradenie poškodeného
 4. Zamestnávateľ poškodeného
 5. IČO zamestnávateľa
 6. Dátum a hodina úrazu
 7. Dátum úmrtia poškodeného
 8. Miesto úrazu
 9. Popis úrazového deja (ako došlo k pracovnému úrazu, čo bolo zdrojom úrazu – čo úraz spôsobilo)
 10. Pri dopravných nehodách:
 • druh dopravného prostriedku
 • zranená osoba: vodič, spolujazdec, iná osoba
 1. Meno, priezvisko, funkcia, resp. subjekt, ktorý hlási predmetný pracovný úraz a jeho telefónne číslo

 

Pozri § 17 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhlášku MPSVR SR č. 500/2006 Z. z., ktorou sa ustanovuje vzor záznamu o registrovanom pracovnom úraze.