Preskočiť na obsah

Vydávanie potvrdenia v súvislosti s mimoriadnou udalosťou (najmä pracovný úraz)

 

V súlade s ustanoveniami § 7 ods. 3 písm. o) a písm. p) zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov inšpektorát práce:

  • vydáva na požiadanie zamestnávateľa alebo fyzickej osoby, ktorá je podnikateľom a nie je zamestnávateľom, potvrdenie o tom, že u nich vznikla udalosť uvedená v § 7 písmene b) citovaného zákona, ak vyšetroval príčiny vzniku tejto udalosti,
  • vydáva na požiadanie zamestnávateľa alebo fyzickej osoby, ktorá je podnikateľom a nie je zamestnávateľom, kópiu dokladu, ktorý poskytli inšpektorátu práce pri vyšetrovaní príčin vzniku udalosti uvedenej v § 7 písmene b) citovaného zákona, ktorá u nich vznikla.