Preskočiť na obsah

Úradné hodiny pre verejnosť

Legenda:
BOZP – bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
PPV – pracovnoprávne vzťahy
SLD – sociálna legislatíva v doprave

  Podateľňa Poradenstvo
BOZP PPV SLD
Pondelok: 08:30– 11:30
12:30 – 14:00
08:00 – 11:30
12:30 – 14:00
  08:00 – 11:30
12:30 – 14:00
Utorok: 08:30 – 11:30
12:30 – 14:00
  08:00 – 11:30
12:30 – 14:00
 
Streda: 08:30 – 11:30
12:30 – 14:00
08:00 – 11:30
12:30 – 14:00
   
Štvrtok: 08:30 – 11:30
12:30 – 14:00
  08:00 – 11:30
12:30 – 14:00
 
Piatok: 08:30 – 11:30
12:30 – 14:00
   
Podateľňa: +421 2 321 82 718
Poradenstvo v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci: +421 907 739 163
Poradenstvo v oblasti pracovnoprávnych vzťahov: +421 908 784 655
Poradenstvo pre sociálnu legislatívu v doprave:
resp. posledné trojčíslie: 
+421 2 321 82 732
         671, 635, 626