Preskočiť na obsah

Potvrdenia o neporušení zákazu nelegálneho zamestnávania vydáva IP Žilina (sekretariát, tel.č. 041 5059 113) na základe predloženej správne vypísanej žiadosti z prílohy a v súlade s informáciami pre žiadateľa z prílohy.