Preskočiť na obsah

Oznámením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 372/2023 Z. z. bola na rok 2024 ustanovená suma minimálnej mzdy vo výške: 

  1. 750 eur za mesiac pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou,
  2. 4,310 eura za každú hodinu odpracovanú zamestnancom.

Ustanovená suma minimálnej mzdy sa podľa zákona č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde v platnom znení vzťahuje na zamestnancov v pracovnoprávnom vzťahu a zamestnancov v obdobnom pracovnom vzťahu.

Oznámením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 373/2023 Z. z. boli podľa § 120 ods. 4 Zákonníka práce ustanovené aj sumy minimálnych mzdových nárokov na rok 2024:

  • a) suma minimálneho mzdového nároku zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou pre príslušný stupeň:
StupeňSuma minimálneho mzdového nároku
1750,00 eur za mesiac
2866,00 eur za mesiac
3982,00 eur za mesiac
41 098,00 eur za mesiac
51 214,00 eur za mesiac
61 330,00 eur za mesiac
  • b) suma minimálneho mzdového nároku pre príslušný stupeň za každú hodinu odpracovanú zamestnancom pri ustanovenom týždennom pracovnom čase 40 hodín:
StupeňSuma minimálneho mzdového nároku
14,310 eura za hodinu
24,977 eura za hodinu
35,644 eura za hodinu
46,310 eura za hodinu
56,977 eura za hodinu
67,644 eura za hodinu

Ak je ustanovený týždenný pracovný čas zamestnanca nižší ako 40 hodín, suma minimálnej mzdy vyjadrená v eurách za hodinu sa úmerne zvýši.