Preskočiť na obsah

Dovolenka zamestnanca starajúceho sa o dieťa

Zákonník práce ustanovuje tri základné výmery dovolenky za kalendárny rok: 1.) základná výmera dovolenky zamestnanca je najmenej štyri týždne, 2.) dovolenka zamestnanca, ktorý do konca príslušného kalendárneho roka dovŕši najmenej 33 rokov veku, a zamestnanca, ktorý sa trvale stará o ...čítať ďalej

Fakty súvisiace s poskytovaním dovolenky

Pre letné obdobie je charakteristické čerpanie dovoleniek vo väčšom rozsahu ako v inom období roka. Nárok zamestnanca na dovolenku patrí medzi základné podmienky zamestnávania. Dovolenka slúži predovšetkým pre oddych a regeneráciu zamestnanca bez výpadku jeho stáleho príjmu. Vzhľadom k množiacim ...čítať ďalej