Preskočiť na obsah

Postih zamestnanca za porušenie pracovnej disciplíny

Spôsob postihu zamestnanca za porušenie pracovnej disciplíny je problémom, s ktorým sa zamestnávatelia často obracajú na inšpektoráty práce. Zákonník práce rieši túto problematiku nepriamo, cez povinnosti zamestnanca a možnosti skončenia jeho pracovného pomeru. Základnou povinnosťou zamestnanca od vzniku pracovného pomeru je podľa ...čítať ďalej

Minimálna mzda a minimálne mzdové nároky v roku 2024

Oznámením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 372/2023 Z. z. bola na rok 2024 ustanovená suma minimálnej mzdy vo výške:  750 eur za mesiac pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou, 4,310 eura za každú hodinu odpracovanú zamestnancom. Ustanovená suma ...čítať ďalej

Nové sumy mzdových zvýhodnení od 1. júna 2023

Zákonom č. 1/2023 Z. z. sa s účinnosťou od 1. júna 2023 menia ustanovenia Zákonníka práce upravujúce výšku mzdových zvýhodnení za prácu v neštandardnom pracovnom čase a výšku náhrady za pracovnú pohotovosť mimo pracoviska. Uvedená úprava ovplyvňuje nielen nároky zamestnancov v pracovnom ...čítať ďalej

Mzda profesionálneho náhradného rodiča od 1. septembra 2023

Dňa 1. decembra 2022 nadobudol účinnosť zákon č. 376/2022 Z. z. o profesionálnych náhradných rodičoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Tento zákon upravuje právne vzťahy v súvislosti s výkonom práce profesionálneho náhradného rodiča, evidenciu fyzických osôb, ktoré majú záujem ...čítať ďalej

Platové tarify štátnych zamestnancov v roku 2023

Nariadením vlády Slovenskej republiky č. 295/2022 Z. z. boli ustanovené zvýšené platové tarify štátnych zamestnancov na rok 2023. S účinnosťou od 1. januára 2023 patrí štátnemu zamestnancovi platová tarifa podľa tabuľky č. 1. S účinnosťou od 1. septembra 2023 patrí štátnemu zamestnancovi ...čítať ďalej

Minimálna mzda a minimálne mzdové nároky v roku 2023

Oznámením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 300/2022 Z. z. bola na rok 2023 ustanovená suma minimálnej mzdy vo výške:  a.) 700 eur za mesiac pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou, b.) 4,023 eura za každú hodinu odpracovanú zamestnancom. ...čítať ďalej

Minimálna mzda a minimálne mzdové nároky v roku 2022

Oznámením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 352/2021 Z. z. bola na rok 2022 ustanovená suma minimálnej mzdy vo výške:  a.) 646 eur za mesiac pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou, b.) 3,713 eura za každú hodinu odpracovanú zamestnancom. ...čítať ďalej

Minimálna mzda na rok 2021

Novelou zákona o minimálnej mzde účinnou od 31. októbra 2020 bola ustanovená suma minimálnej mzdy na rok 2021. Na rok 2021 sa ustanovila: a)  suma mesačnej minimálnej mzdy na 623 eur, b)  suma minimálnej mzdy za každú hodinu odpracovanú zamestnancom na ...čítať ďalej