Przejdź do treści

Osoba kontaktowa

Osoba kontaktowa to osoba upoważniona do przyjmowania dokumentów z inspekcji pracy jako wyznaczony przedstawiciel pracodawcy delegującego. Osoba kontaktowa musi znajdować się na terytorium Republiki Słowackiej przez cały okres delegowania. Osobą kontaktową mogą być sami delegowani pracownicy.