Przejdź do treści

Ewidencja czasu pracy

Pracodawca zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji czasu pracy, nadgodzin, pracy w nocy, aktywnej i nieaktywnej gotowości operacyjnej pracownika w taki sposób, by oznaczyć początek i koniec okresu, w którym pracownik wykonywał pracę lub zlecono mu bądź uzgodniono z nim pracę w trybie gotowości operacyjnej. W przypadku czasowego delegowania pracodawca prowadzi ewidencję zgodnie z pierwszym zdaniem w miejscu wykonywania pracy czasowo delegowanego pracownika.