Przejdź do treści

Egzekwowanie praw delegowanych pracowników

Oddelegowany pracownik, który uważa, że jego prawa lub chronione prawem interesy zostały naruszone na skutek nieprzestrzegania warunków delegowania na terytorium Republiki Słowackiej, może złożyć skargę bezpośrednio lub za pośrednictwem przedstawicieli pracowników do właściwego organu inspekcji pracy lub zwrócić się do sądu o ochronę prawną.

Skargę można złożyć we właściwym sądzie: https://obcan.justice.sk/infosud/-/infosud/zoznam/sud

Słowacki pracownik krajowy, który został oddelegowany do wykonywania pracy w innym państwie członkowskim UE i uważa, że jego prawa zostały naruszone na skutek nieprzestrzegania warunków delegowania, może zwrócić się do odpowiedniego organu łącznikowego w kraju, do którego został oddelegowany.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: https://www.ip.gov.sk/stycne-organy-v-clenskych-statoch-eu-pri-vysielani-zamestnancov/