Preskočiť na obsah

28. apríl - Svetový deň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

28. apríl  sa z iniciatívy Medzinárodnej organizácie práce od roku 2003 každoročne oslavuje ako Svetový deň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Jeho cieľom je zamerať pozornosť odbornej aj laickej verejnosti na význam bezpečnosti a ochrany zdravia a prevenciu, ktorá je základným predpokladom pri znižovaní počtu úrazov a chorôb spôsobených pri výkone povolania.

Inšpektorát práce Žilina organizuje pri príležitosti  svetového  dňa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci  dňa 28.04. 2022 (štvrtok) od 8:30 hod. do 14:00 hod. v zasadacej miestnosti č. 1 Inšpektorátu práce Žilina, Hlavná 2, 010 09 Žilina, stretnutie so širokou odbornou aj laickou verejnosťou:

1.„Deň otvorených dverí“ – na Inšpektoráte práce Žilina spojený s poskytovaním poradenstva v oblasti BOZP. Počas uvedenej aktivity budú využívané poznatky inšpektorov práce z komplexnej oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

2.Seminár zameraný na oblasť sociálnej legislatívy v doprave so zameraním na správne používanie tachografov ( Kapitola VI. Nariadenia  EP a R č. 165/2014 )

 

Ak Vás naša  téma semináru zaujala, prihláste sa do 25.04.2022 na emailovej adrese: ip.zilina@za.ip.gov.sk

 

Vopred sa tešíme na Vašu účasť