Preskočiť na obsah

28. apríl - Svetový deň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

Inšpektorát práce Žilina organizuje v súlade so svetovým dňom bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci dňa 28.04. 2023 (piatok) od 8:30 hod. do 14:00 hod. v zasadacej miestnosti č. 1 Inšpektorátu práce Žilina, Hlavná 2, 010 09 Žilina, stretnutie so širokou odbornou aj laickou verejnosťou v rámci dňa otvorených dverí.

28. apríl sa z iniciatívy Medzinárodnej organizácie práce od roku 2003 každoročne oslavuje ako Svetový deň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Jeho cieľom je zamerať pozornosť odbornej aj laickej verejnosti na význam bezpečnosti a ochrany zdravia a prevenciu, ktorá je základným predpokladom pri znižovaní počtu úrazov a chorôb spôsobených pri výkone povolania.

Inšpektorát práce Žilina si v súvislosti so svetovým dňom bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pripravil tieto aktivity:

  1. Deň otvorených dverí– na Inšpektoráte práce Žilina spojený s poskytovaním poradenstva v oblasti BOZP. Počas uvedenej aktivity budú využívané poznatky inšpektorov práce z komplexnej oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
  2. Seminár zameraný na oblasť vyhradených technických zariadení so zameraním na vyhradené technické zariadenia zdvíhacie.

 

Ak Vás naša  téma zaujala, prihláste sa do 25.04.2023 na emailovej adrese: ip.zilina@ip.gov.sk.

 

Vopred sa tešíme na Vašu účasť.