Preskočiť na obsah

28. apríl - Svetový deň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

Inšpektorát práce Žilina organizuje v súlade so svetovým dňom bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci  dňa 25.04. 2024 (štvrtok) od 8:30 hod. do 14:00 hod. v zasadacej miestnosti č. 1 Inšpektorátu práce Žilina, Hlavná 2, 010 09 Žilina, stretnutie so širokou odbornou aj laickou verejnosťou v rámci dňa otvorených dverí.

28. apríl  sa z iniciatívy Medzinárodnej organizácie práce od roku 2003 každoročne oslavuje ako Svetový deň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Jeho cieľom je zamerať pozornosť odbornej aj laickej verejnosti na význam bezpečnosti a ochrany zdravia a prevenciu, ktorá je základným predpokladom pri znižovaní počtu úrazov a chorôb spôsobených pri výkone povolania. Dôležitú úlohu zohráva aj bezpečné a zdravé pracovné prostredie.

Inšpektorát práce Žilina  v súvislosti so svetovým dňom bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pripravil Deň otvorených dverí – na Inšpektoráte práce Žilina spojený s poskytovaním poradenstva v oblasti BOZP. Počas uvedenej aktivity budú využívané poznatky inšpektorov práce z komplexnej oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Taktiež dňa 18. 04. 2024 ( štvrtok ) od 09:00 hod. do 11:00 hod. sa uskutoční prednáška pre študentov 4. ročníka SOŠ stavebnej Žilina na tému Inšpekcia práce, oblasť bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v stavebníctve spojená s besedou.

Ak Vás naša  téma zaujala, prihláste sa do 15.04.2024 na emailovej adrese: ip.zilina@ip.gov.sk.

Vopred sa tešíme na Vašu účasť.