Preskočiť na obsah

Deň otvorených dverí pri príležitosti „Európskeho týždňa BOZP“

Deň otvorených dverí

Inšpektorát práce Žilina Vás pri príležitosti „Európskeho týždňa BOZP“ pozýva na

Deň otvorených dverí“,

ktorý sa bude konať dňa 25.10.2023 ( streda ) v čase od 8.00 hod. do 14.00 hod.,

v priestoroch zasadačky Inšpektorátu práce v Žiline (ulica Hlavná 2, 010 09 Žilina) na 1. poschodí, počas ktorého inšpektori práce poskytnú záujemcom komplexné konzultácie v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. K dispozícii budú aj propagačné materiály o kampaniach Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a ďalšie propagačné materiály vydané Národným inšpektorátom práce. Cieľová skupina ani konzultované témy z oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci nie sú vymedzené.

Zároveň sme v rámci „Dňa otvorených dverí“ v čase od 9.00 hod. do 11.00 hod. pre širokú odbornú verejnosť pripravili aj poradenský blok v oblasti bezpečnosti strojov a strojných zariadení.
Poradenský blok bude realizovaný taktiež v zasadacej miestnosti č.1 Inšpektorátu práce Žilina, Hlavná 2, 010 09 Žilina.

 

Ak Vás naša téma zaujala, prihláste sa do 23.10.2023  na emailovej adrese: ip.zilina@za.ip.gov.sk.

Tešíme sa na stretnutie.