Preskočiť na obsah

Deň otvorených dverí

Inšpektorát práce Žilina Vás pri príležitosti „Európskeho týždňa BOZP“ pozýva na

Deň otvorených dverí“,
ktorý sa bude konať dňa 26.10.2022 v čase od 8.00 hod. do 15.00 hod.,

v priestoroch zasadačky Inšpektorátu práce v Žiline (ulica Hlavná 2, 010 09 Žilina) na 1. poschodí, počas ktorého inšpektori práce poskytnú záujemcom komplexné konzultácie v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. K dispozícii budú aj propagačné materiály o kampaniach Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a ďalšie propagačné materiály vydané Národným inšpektorátom práce. Cieľová skupina ani konzultované témy z oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci nie sú vymedzené.

Zároveň sme v rámci „Dňa otvorených dverí“ v čase od 9.00 hod. do 11.00 hod. pre širokú odbornú verejnosť pripravili aj poradenský blok v oblasti pracovnoprávnych vzťahov so zameraním na vznik, priebeh a skončenie pracovného pomeru zamestnanca.
Poradenský blok bude realizovaný taktiež v zasadacej miestnosti č.1 Inšpektorátu práce Žilina, Hlavná 2, 010 09 Žilina.

Tešíme sa na Vás.