Preskočiť na obsah

Európsky týždeň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

Európsky týždeň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je najväčším podujatím, zameraným na zvyšovanie informovanosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Koná sa každoročne počas 43-teho kalendárneho týždňa roku. Jeho cieľom je prispievať k zlepšovaniu úrovne bezpečnosti a ochrany zdravia na pracoviskách Slovenska.

 

Inšpektorát práce Žilina organizuje v súlade s  Európskym týždňom bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci  dňa 27.10.2021 (streda) od 8:30 hod. do 14:00 hod. v zasadacej miestnosti č. 1 Inšpektorátu práce Žilina, Hlavná 2, 010 09 Žilina, stretnutie so zamestnávateľmi a fyzickými, resp. právnickými osobami v rámci dňa otvorených dverí.

Počas uvedenej aktivity so zamestnávateľmi a fyzickými, resp. právnickými osobami bude poskytované bezplatné poradenstvo, taktiež budú prezentované poznatky inšpektorov práce z oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v oblasti vyhradených technických zariadení a taktiež súvisiace so zlepšením prevencie chorôb z povolania a pracovných úrazov.

Záujemcov o stretnutie vzhľadom na súčasnú epidemiologickú situáciu súvisiacu s ochorením COVID-19 žiadame, aby potvrdili svoju účasť do 22.10.2021 na emailovej adrese: ip.zilina@za.ip.gov.sk, následne Vás budeme kontaktovať za účelom dohodnutia konkrétneho časového úseku, v ktorom by sme naše spoločné stretnutie zrealizovali.

Vopred sa tešíme na Vašu účasť.