Preskočiť na obsah

Ochrana zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci

Inšpektorát práce Žilina organizuje dňa 10.08.2022 (streda) od 9:00 hod. do 10:00 hod. poradenský blok pre širokú verejnosť v oblasti bezpečnosti práce so zameraním na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci.

Poradenský blok bude realizovaný v zasadacej miestnosti č.1 Inšpektorátu práce Žilina, Hlavná 2, 010 09 Žilina.

Ak Vás naša téma zaujala, prihláste sa do 08.08.2022 na emailovej adrese: ip.zilina@za.ip.gov.sk

Tešíme sa na Vašu účasť.