Preskočiť na obsah

Odhalili sme 35 nelegálnych zamestnancov - cudzincov

Inšpektorát práce v Žiline dňa 22.08.2019 v súčinnosti s príslušníkmi Oddelenia cudzineckej polície Policajného zboru v Žiline a s príslušníkmi Národnej jednotky boja proti nelegálnej migrácii Úradu hraničnej a cudzineckej polície Prezídia Policajného zboru SR vykonal inšpekcie práce zamerané na odhaľovanie nedodržiavania zákazu nelegálneho zamestnávania štátnych príslušníkov tretích krajín, podľa ustanovení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Inšpekcia práce bola zrealizovaná v priestoroch priemyselných spoločností v Žiline, v Kysuckom Novom Meste a v Čadci. Kontrolovaným spoločnostiam poskytujú služby a najmä pracovnú silu prostredníctvom osôb, ktoré sú štátnymi príslušníkmi tretích krajín, viacerí zamestnávatelia usídlení na Slovensku a aj v iných krajinách. Celkovo bolo skontrolovaných niekoľko desiatok štátnych príslušníkov Srbskej republiky, Ukrajiny, Kórejskej republiky a Bosny a Hercegoviny. Na základe doteraz zistených skutočností a predbežných výsledkov kontrol inšpektori práce predpokladajú, že až 33 štátnych príslušníkov Ukrajiny, 1 štátny príslušník Bosny a Hercegoviny a 1 štátna príslušníčka Srbskej republiky (spolu 35 cudzincov) pracovali u svojho zamestnávateľa nelegálne, pretože neboli splnené podmienky na ich legálne zamestnávanie podľa osobitných predpisov, týkajúcich sa zamestnávania štátnych príslušníkov tretích krajín.