Preskočiť na obsah

Platné vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky účinné od 16.8.2021 a COVID automat

č. 237/2021 V. v. SR Vyhláška ÚVZ SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození
verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest;
č. 238/2021 V. v. SR Vyhláška ÚVZ SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození
verejného zdravia k povinnostiam poskytovateľov zdravotnej starostlivosti;
č. 239/2021 V. v. SR Vyhláška ÚVZ SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození
verejného zdravia k izolácií osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 a karanténe
osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19;
č. 240/2021 V. v. SR Vyhláška ÚVZ SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození
verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok;
č. 241/2021 V. v. SR Vyhláška ÚVZ SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození
verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí.

COVID AUTOMAT – Systém pre monitorovanie vývoja epidémie a prijímanie protiepidemických opatrení v závislosti od intenzity šírenia SARS-CoV-2