Preskočiť na obsah

Inšpektorát práce Žilina - vstup do priestorov

V zmysle platnej vyhlášky č. 47 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa vydanej 5.2. 2021

sa  zakazuje vstup  do vnútorných priestorov Inšpektorátu práce  so sídlom v Žiline  v období od 8. februára 2021 do 19. marca 2021 z dôvodu ochrany života a zdravia.

Zákaz sa nevzťahuje na:

  • príslušníka záchranných a bezpečnostných zborov alebo ozbrojených zborov pri plnení ich úloh,
  • osobu, ktorá sa preukáže potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu alebo potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní,
  • osobu, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako tri mesiace,
  • osobu, ktorá sa preukáže, že jej bolo diagnostikované ochorenie COVID-19 v období nie dávnejšom ako 3 mesiace od okamihu vstupu,
  • osobu zaočkovanú proti ochoreniu COVD-19 aj druhou dávkou vakcíny a od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní.

V období od 15. februára 2021 do 19. marca 2021 z dôvodu ochrany života a zdravia   na  pracovisko  a do  priestorov  zamestnávateľa Inšpektorát práce Žilina, v rámci okresu zaradeného COVID AUTOMATOM do:

– I. stupňa varovania,  bude umožnený vstup len  zamestnancom, ktorí  sa preukážu potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu alebo potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 21 dní.

– II. stupňa varovania,  bude umožnený vstup len  zamestnancom, ktorí  sa preukážu potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu alebo potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 14 dní.

III. stupňa varovania,  bude umožnený vstup len  zamestnancom, ktorí  sa preukážu potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu alebo potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní.

Zákaz sa nevzťahuje na:

  • osobu, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako tri mesiace,
  • osobu, ktorá sa preukáže, že jej bolo diagnostikované ochorenie COVID-19 v období nie dávnejšom ako 3 mesiace od okamihu vstupu,
  • osobu zaočkovanú proti ochoreniu COVD-19 aj druhou dávkou vakcíny a od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní,
  • osobu, ktorej zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID-19.

Za účelom overenia, že sa na zamestnanca nevzťahuje zákaz vstupu je zamestnávateľ oprávnený požadovať od zamestnanca vstupujúceho na pracovisko alebo do iných priestorov zamestnávateľa predloženie potvrdenia o negatívnom výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19, potvrdenia o negatívnom výsledku antigénového testu na ochorenie COVID-19 alebo príslušného dokladu, ktorý preukazuje niektorú zo skutočností podľa § 2 ods. 5; do tohto dokladu je zamestnávateľ oprávnený nahliadnuť.