Preskočiť na obsah

Poradenský blok  - Aktuálna právna úprava a aplikačná prax v oblasti nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania

Poradenský blok  – Aktuálna právna úprava a aplikačná prax v oblasti nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania

Inšpektorát práce Žilina organizuje dňa 22.02.2023 (streda),  v čase od 9:00 hod. do 11:00 hod., na Inšpektoráte práce v Žiline, Hlavná 2, 010 09 Žilina, poradenský blok pre zamestnávateľov a  fyzické, resp. právnické osoby, so zameraním na aktuálnu právnu úpravu Zákona o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní, najčastejšie zisťované nedostatky pri výkone inšpekcie práce a  poznatky z aplikačnej praxe.

Ak Vás naša téma zaujala, prihláste sa do 20.02.2023 na emailovej adrese: ip.zilina@za.ip.gov.sk

Tešíme sa na stretnutie.