Preskočiť na obsah

Poradenský blok BOZP - motorové vozíky

Inšpektorát práce Žilina organizuje dňa 15.12.2022 (štvrtok) od 9.00 hod. do 10.00 hod. poradenský blok pre širokú verejnosť v oblasti bezpečnosti práce so zameraním na motorové vozíky.

Počas aktivity budú záujemcovia oboznámení so základnými požiadavkami na získanie odbornej spôsobilosti na obsluhu motorových vozíkov, so základnými požiadavkami na prevádzkovateľa motorových vozíkov, poverenú osobu, obsluhu motorových vozíkov, s rozdelením motorových vozíkov a základnými požiadavkami na označovanie motorových vozíkov a označovanie účelových komunikácií. Účastníci aktivity budú oboznámení aj s najčastejšími porušeniami právnych predpisov a ostatných predpisov v predmetnej oblasti.

Poradenský blok bude realizovaný v zasadacej miestnosti č. 1 Inšpektorátu práce Žilina, Hlavná 451/2, 010 09 Žilina

Tešíme sa na Vašu účasť !