Preskočiť na obsah

Poradenský blok – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č.165/2014 o tachografoch v cestnej doprave

Poradenský blok – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 165/2014 zo 4. februára 2014 o tachografoch v cestnej doprave, ktorým sa ruší nariadenie Rady (EHS) č. 3821/85 o záznamovom zariadení v cestnej doprave a mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 o harmonizácii niektorých právnych predpisov v sociálnej oblasti, ktoré sa týkajú cestnej dopravy – Správne používanie tachografov.

 

Inšpektorát práce Žilina organizuje dňa 21.08.2023 (pondelok),  v čase od 9:00 hod. do 11:00 hod., na Inšpektoráte práce Žilina, Hlavná 2, 010 09 Žilina, poradenský blok                                pre zamestnávateľov a fyzické, resp. právnické osoby, so zameraním na Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 165/2014 zo 4. februára 2014 o tachografoch v cestnej doprave, ktorým sa ruší nariadenie Rady (EHS) č. 3821/85 o záznamovom zariadení v cestnej doprave a mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 o harmonizácii niektorých právnych predpisov v sociálnej oblasti, ktoré sa týkajú cestnej dopravy KAPITOLA VI – POUŽÍVANIE ZARIADENIA – Správne používanie tachografov.

Ak Vás naša téma zaujala, prihláste sa do 18.08.2023  na emailovej adrese: ip.zilina@za.ip.gov.sk

Tešíme sa na stretnutie.