Preskočiť na obsah

Poradenský blok - „Pracovné podmienky žien a mužov starajúcich sa o deti, zamestnancov so zdravotným postihnutím, mladistvých zamestnancov a zamestnancov vo veku nad 50 rokov z pohľadu Zákonníka práce“

Inšpektorát práce Žilina organizuje dňa 05.12.2023 v čase od 9:00 hod. do 11:00 hod., na Inšpektoráte práce Žilina, Hlavná 2, 010 09 Žilina, v oblasti pracovnoprávnych vzťahov poradenský blok pre zamestnávateľov a fyzické, resp. právnické osoby, so zameraním na aktuálnu právnu úpravu Zákonníka práce v oblasti pracovných  podmienok žien a mužov starajúcich sa o deti, zamestnancov so zdravotným postihnutím, mladistvých zamestnancov a zamestnancov vo veku nad 50 rokov a poznatky z aplikačnej praxe, na Inšpektoráte práce v Žiline, Hlavná 2, 010 09 Žilina.

 

Ak Vás naša  téma zaujala, prihláste sa do 04.12.2023 na emailovej adrese: ip.zilina@za.ip.gov.sk.

 

Tešíme sa na stretnutie.