Preskočiť na obsah

POZVÁNKA NA SEMINÁR

Inšpektorát práce Žilina organizuje pre zamestnávateľov, zamestnancov a odbornú i laickú verejnosť dňa 28.06.2023 v čase od 8:00 hod. do 10:00 hod. v zasadacej miestnosti  Inšpektorátu práce Žilina, Hlavná 2, 010 09 Žilina,  seminár na tému: „Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme a Zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov.

Cieľom stretnutia je oboznámiť účastníkov s problematikou upravujúcou výkon prác vo verejnom záujme  a  odmeňovanie  zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme s poukázaním na najčastejšie nedostatky zistené výkonom inšpekcie práce v tejto oblasti.

Ak Vás naša téma zaujala, prihláste sa  do 26.06.2023 na mejlovej  adrese: ip.zilina@za.ip.gov.sk a zašlite prípadné otázky, o ktorých by ste  mali záujem diskutovať.

Tešíme sa na Vašu účasť