Preskočiť na obsah

Pracovné stretnutie IPZA a OZ

Inšpektorát práce Žilina zorganizoval dňa 24.04.2024 pracovné stretnutie s predstaviteľmi a členmi odborových organizácií pôsobiacich u zamestnávateľov v Žilinskom kraji. Pracovné stretnutie sa uskutočnilo v priestoroch Vzdelávacieho strediska spoločnosti Kia Slovakia s. r. o., Hlavná 400/1, 013 01  Gbeľany. Pracovného stretnutia sa zúčastnilo 50 účastníkov.

Vedenie Inšpektorátu práce Žilina sa s predstaviteľmi odborových organizácií zhodli, že prvoradým cieľom inšpekcie práce je prostredníctvom dozoru nad dodržiavaním príslušných právnych predpisov zo strany zamestnávateľov presadzovať ochranu zamestnancov pri práci. Rovnako odborové organizácie sú nenahraditeľnou súčasť spoločnosti, bez ktorej by nebolo možné zabezpečiť spravodlivé, uspokojivé, transparentné a predvídateľné pracovné podmienky pre zamestnancov a napĺňať ich ekonomické a sociálne záujmy. Odborové organizácie a inšpekcia práce majú spoločnú prioritu, ktorou je ochrana zamestnancov a preto sú svojou podstatou predurčené na primeranú formu spolupráce.

Účastníci sa ďalej zhodli, že majú záujem zúčastniť sa na ďalších obdobných pracovných stretnutiach.