Preskočiť na obsah

Stretnutie so zamestnávateľmi a BTS

Stretnutie so zamestnávateľmi a BTS

Inšpektorát práce Žilina organizuje v súlade so Strategickým rámcom EÚ v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na obdobie rokov 2021-2027 dňa  24.11.2021 ( streda ) od 9:00 hod. do 10:00 hod.  seminár pre zamestnávateľov a fyzické, resp. právnické osoby poskytujúcimi bezpečnostnotechnické služby.

Počas uvedenej aktivity so zamestnávateľmi a fyzickými, resp. právnickými osobami poskytujúcimi bezpečnostnotechnické služby, bude prezentovaná oblasť týkajúca sa poskytovania osobných ochranných pracovných prostriedkov, pričom budú využité poznatky inšpektorov práce z uvedenej oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Záujemcov o seminár vzhľadom na súčasnú epidemiologickú situáciu súvisiacu s ochorením COVID-19 žiadame, aby potvrdili svoj záujem do 18.11.2021 na emailovej adrese: ip.zilina@za.ip.gov.sk (s uvedením mena a tel. čísla). Účasť bude potvrdzovaná záujemcom priebežne, kým sa nenaplní kapacita miestnosti v súlade s platnými opatreniami súvisiacimi s ochorením COVID-19.

Ostatní účastníci sa budú môcť prihlásiť online cez Microsoft Teams.