Preskočiť na obsah

Stretnutie so zamestnávateľmi a BTS

Inšpektorát práce Trnava  organizuje  v súlade so Strategickým rámcom EÚ v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na obdobie rokov  2021-2027    dňa 19.10.2021 (utorok) od 9:00 hod. do 12:00 hod.   v zasadacej miestnosti Inšpektorátu práce Trnava, J. Bottu č. 4,  stretnutie  so zamestnávateľmi, zástupcami bezpečnostnotechnických služieb a ostatnej odbornej verejnosti.

Obsahom stretnutia budú aktuálne zmeny v legislatíve BOZP, poznatky zo šetrenia pracovných úrazov, prijímanie preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku pracovných úrazov v budúcnosti, ďalej oblasť vyhradených technických zariadení a tiež diskusia o riešení aktuálnych problémov v oblasti BOZP účastníkov stretnutia.

Záujemcov o stretnutie  vzhľadom na kapacitné možnosti IP Trnava a na súčasnú protiepidemiologickú situáciu súvisiacu s ochorením COVID-19 žiadame, aby potvrdili svoju účasť  do 15.10.2021  na adrese: ip.trnava@ip.gov.sk a predložili prípadné témy o ktorých by mali záujem diskutovať. Následne Vás budeme  kontaktovať  za účelom potvrdenia účasti na vyššie uvedenom stretnutí.