Preskočiť na obsah

Stretnutie so zamestnávateľmi a BTS

Inšpektorát práce Žilina organizuje v oblasti bezpečnosti práce dňa 27.01.2022 (štvrtok) od 9:00 hod. do 10:00 hod. poradenský blok pre zamestnávateľov a fyzické, resp. právnické osoby poskytujúce bezpečnostnotechnické služby so zameraním na oblasť pracovnej úrazovosti v drevospracujúcich a kovoobrábacích odvetviach priemyslu.

Poradenský blok bude realizovaný v zasadacej miestnosti č.1 Inšpektorátu práce Žilina, Hlavná 2, 010 09 Žilina.

Ak Vás naša téma zaujala, prihláste sa do 24.01.2022 na emailovej adrese: ip.zilina@za.ip.gov.sk

Tešíme sa na Vašu účasť.