Preskočiť na obsah

Stretnutie so zamestnávateľmi a BTS

Inšpektorát práce Žilina organizuje v súlade so Strategickým rámcom EÚ v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na obdobie rokov 2021-2027 dňa 05.10.2021 (utorok) od 8:30 hod. do 14:00 hod. v zasadacej miestnosti č. 1 Inšpektorátu práce Žilina, Hlavná 2, 010 09 Žilina, stretnutie so zamestnávateľmi   a fyzickými, resp. právnickými osobami poskytujúcimi bezpečnostnotechnické služby.

Počas uvedenej aktivity so zamestnávateľmi a fyzickými, resp. právnickými osobami poskytujúcimi bezpečnostnotechnické služby budú prezentované poznatky inšpektorov práce z oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v oblasti vyhradených technických zariadení a taktiež súvisiace so zlepšením prevencie chorôb z povolania a pracovných úrazov.

Záujemcov o stretnutie vzhľadom na súčasnú epidemiologickú situáciu súvisiacu s ochorením COVID-19 žiadame, aby potvrdili svoju účasť do 01.10.2021 na emailovej adrese: ip.zilina@za.ip.gov.sk, následne Vás budeme kontaktovať za účelom dohodnutia konkrétneho časového úseku, v ktorom by sme naše spoločné stretnutie zrealizovali.

Vopred sa tešíme na Vašu účasť.