Preskočiť na obsah

Zamestnávanie štátnych príslušníkov tretích krajín a vysielanie zamestnancov

Inšpektorát práce Žilina Vás pozýva na prednášku so zameraním na oblasť zamestnávania štátnych príslušníkov tretích krajín a vysielanie zamestnancov, ktorá sa bude konať dňa 13.06.2022 (pondelok) od 9:00 hod. do 11:00 hod. na Inšpektoráte práce v Žiline, Hlavná 2, 010 09 Žilina a je určená pre širokú odbornú verejnosť.

Ak Vás naša téma zaujala, prihláste sa do 09.06.2022 na emailovej adrese: ip.zilina@za.ip.gov.sk

Tešíme sa na Vašu účasť.