Preskočiť na obsah

Inšpektorát práce, Hlavná 2, 010 09  Žilina, do odvolania v rámci preventívnych opatrení v súvislosti s výskytom ochorenia COVID – 19 na území Slovenskej republiky:

  • Poskytuje poradenstvo len telefonicky alebo písomnou formou, vrátane elektronickej komunikácie. Osobné poradenstvo neposkytuje.
  • Potvrdenia o neporušení zákazu nelegálneho zamestnávania vydáva len na základe správne vypísanej žiadosti doručenej elektronicky, alebo poštou, nie osobne. Potvrdenia sa zasielajú výlučne elektronicky, alebo poštou.
  • Preukazy a osvedčenia vydáva len na základe žiadosti doručenej poštou, nie osobne. Preukazy a osvedčenia sa zasielajú výlučne poštou.

Kontaktné číslo: 041/5059 113