Preskočiť na obsah

Nariadením vlády Slovenskej republiky č. 296/2022 Z. z. boli ustanovené zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme na rok 2023.

S účinnosťou od 1. januára 2023 patrí zamestnancovi pri výkone práce vo verejnom záujme

a.) odmeňovanému podľa základnej stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme tarifný plat v sume platovej tarify podľa tabuľky č. 1,

b.) odmeňovanému podľa platových taríf pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov tarifný plat v sume platovej tarify podľa tabuľky č. 2,

c.) odmeňovanému podľa osobitnej stupnice platových taríf učiteľov vysokých škôl a výskumných a vývojových zamestnancov tarifný plat v sume platovej tarify podľa tabuľky č. 3.

Tabuľka č. 1 – základná stupnica platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme od 1. januára 2023 (v eurách mesačne)

Tabuľka č. 2 – platové tarify pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov od 1. januára 2023 (v eurách mesačne)

Tabuľka č. 3 – osobitná stupnica platových taríf učiteľov vysokých škôl a výskumných a vývojových zamestnancov od 1. januára 2023 (v eurách mesačne)

S účinnosťou od 1. septembra 2023 patrí zamestnancovi pri výkone práce vo verejnom záujme

a.) odmeňovanému podľa základnej stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme tarifný plat v sume platovej tarify podľa tabuľky č. 4,

b.) odmeňovanému podľa platových taríf pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov tarifný plat v sume platovej tarify podľa tabuľky č. 5,

c.) odmeňovanému podľa osobitnej stupnice platových taríf učiteľov vysokých škôl a výskumných a vývojových zamestnancov tarifný plat v sume platovej tarify podľa tabuľky č. 6.

Tabuľka č. 4 – základná stupnica platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme od 1. septembra 2023 (v eurách mesačne)

Tabuľka č. 5 – platové tarify pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov od 1. septembra 2023 (v eurách mesačne)

Tabuľka č. 6 – osobitná stupnica platových taríf učiteľov vysokých škôl a výskumných a vývojových zamestnancov od 1. septembra 2023 (v eurách mesačne)