Preskočiť na obsah

Opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 73/2024 Z. z. sa s účinnosťou od 1. mája 2024 zvyšujú sumy základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách.

Suma základnej náhrady za každý 1 km jazdy pre

  1. jednostopové vozidlá a trojkolky je 0,075 eura,
  2. osobné cestné motorové vozidlá je 0,265 eura.

Opatrením č. 73/2024 Z. z. sa ruší opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 247/2023 Z. z., ktoré upravovalo sumy základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách v období od 1. júla 2023 do 30. apríla 2024.