Preskočiť na obsah

Opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 282/2022 Z. z. sa s účinnosťou od 1. septembra 2022 zvyšujú sumy základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách.

Suma základnej náhrady za každý 1 km jazdy pre

a.) jednostopové vozidlá a trojkolky je 0,063 eura,

b.) osobné cestné motorové vozidlá je 0,227 eura.

Okrem základnej náhrady za každý 1 km jazdy patrí zamestnancovi aj náhrada za spotrebované pohonné látky podľa cien pohonných látok prepočítaných podľa spotreby pohonných látok uvedenej v technickom preukaze alebo v osvedčení o evidencii cestného motorového vozidla.