Preskočiť na obsah

Opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 117/2022 Z. z. sa s účinnosťou od 1. mája 2022 zvyšujú sumy základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách.

Suma základnej náhrady za každý 1 km jazdy pre
a) jednostopové vozidlá a trojkolky je 0,059 eura,
b) osobné cestné motorové vozidlá je 0,213 eura

Okrem základnej náhrady za každý 1 km jazdy patrí zamestnancovi aj náhrada za spotrebované pohonné látky podľa cien pohonných látok prepočítaných podľa spotreby pohonných látok uvedenej v technickom preukaze alebo v osvedčení o evidencii cestného motorového vozidla.

Bližšie pravidlá poskytovania náhrad za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách upravuje zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách.