Preskočiť na obsah

Opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 368/2023 Z. z. sa s účinnosťou od 1. októbra 2023 zvyšujú sumy stravného pri tuzemských pracovných cestách.

Sumy stravného pre časové pásma sú:

a) 7,80 eura pre časové pásmo 5 až 12 hodín,

b) 11,60 eura pre časové pásmo nad 12 hodín až 18 hodín,

c) 17,40 eura pre časové pásmo nad 18 hodín.

V nadväznosti na zvýšenie sumy stravného pri tuzemských pracovných cestách dochádza súčasne aj k zvýšeniu sumy príspevku zamestnávateľa na stravovanie zamestnanca podľa Zákonníka práce.

Maximálna suma príspevku zamestnávateľa na stravovanie sa tak od 1. októbra 2023 zvyšuje zo sumy 4,02 eura na sumu 4,29 eura (55 % zo sumy 7,80 eura) a minimálna hodnota stravovacej poukážky sa zvyšuje zo sumy 5,48 eura na sumu 5,85 eura (75 % zo sumy 7,80 eura). Pri tejto hodnote stravovacej poukážky prispieva zamestnávateľ zamestnancovi na stravovanie sumou 3,22 eura (55 % zo sumy 5,85 eura). Okrem toho poskytuje zamestnávateľ zamestnancovi na stravovanie príspevok zo sociálneho fondu.