Preskočiť na obsah

Na Inšpektoráte práce v Prešove sa dna 14.10.2021 uskutočnil bezplatný seminár na tému dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. Cieľom prednášky bolo oboznámiť účastníkov s právnou úpravou dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru a ich využití v aplikačnej praxi.

Na Inšpektoráte práce v Prešove sa dna 20.10.2021 uskutočnil bezplatný seminár na tému pracovných úrazov z hľadiska legislatívy zohľadňujúcej „covid opatrenia“. Cieľom prednášky bolo oboznámiť účastníkov s prezentáciou stavu v oblasti vyšetrovania pracovných úrazov z pohľadu legislatívy aj vo vzťahu k aktuálnej pandemickej situácii.

Táto akcia, podobne ako aj ďalšie, organizované ostatnými inšpektorátmi práce v jednotlivých krajoch Slovenska, sú súčasťou aktivít sústavy inšpekcie práce v rámci Európskeho týždňa BOZP.