Preskočiť na obsah

Oznámením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 352/2021 Z. z. bola na rok 2022 ustanovená suma minimálnej mzdy vo výške: 

a.) 646 eur za mesiac pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou,

b.) 3,713 eura za každú hodinu odpracovanú zamestnancom.

Ustanovená suma minimálnej mzdy sa podľa zákona č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde v platnom znení vzťahuje na zamestnancov v pracovnoprávnom vzťahu a zamestnancov v obdobnom pracovnom vzťahu.

Oznámením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 353/2021 Z. z. boli podľa § 120 ods. 4 Zákonníka práce ustanovené aj sumy minimálnych mzdových nárokov na rok 2022:

a.) suma minimálneho mzdového nároku zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou pre príslušný stupeň:

StupeňSuma minimálneho mzdového nároku
1646,00 eur za mesiac
2762,00 eur za mesiac
3878,00 eur za mesiac
4994,00 eur za mesiac
51 110,00 eur za mesiac
61 226,00 eur za mesiac

b.) suma minimálneho mzdového nároku pre príslušný stupeň za každú hodinu odpracovanú zamestnancom pri ustanovenom týždennom pracovnom čase 40 hodín:

StupeňSuma minimálneho mzdového nároku
13,713 eura za hodinu
24,379 eura za hodinu
35,046 eura za hodinu
45,713 eura za hodinu
56,379 eura za hodinu
67,046 eura za hodinu

Ak je ustanovený týždenný pracovný čas zamestnanca nižší ako 40 hodín, suma minimálnej mzdy vyjadrená v eurách za hodinu sa úmerne zvýši.