Preskočiť na obsah

Problematika vyplácania časti mzdy „na ruku“ či vykonávania takzvanej nútenej živnosti. To sú len niektoré z problémov, ktorým sa venovali experti z Platformy pre nedeklarovanú prácu (UDW) počas trojdňového stretnutia so zástupcami Národného inšpektorátu práce, Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny, Sociálnej poisťovne, Úradu hraničnej a cudzineckej polície a Finančnej správy Slovenskej republiky koncom septembra.

Jedným z výsledkom rokovaní sú odporúčania pre efektívnejšie potieranie prejavov nedeklarovanej práce vo všetkých formách tak, ako ich vníma Európska únia. Stretnutie sa uskutočnilo na pozvanie ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v dňoch 24. až 26. septembra v Bratislave. Experti na boj proti nedeklarovanej práci sa v rámci svojej návštevy zamerali najmä na zhodnotenie výkonnosti slovenskej inšpekcie práce pri kontrole nelegálneho zamestnávania. Zástupcovia hostiteľskej strany zas odborníkom z piatich členských štátov Európskej únie a pozorovateľke Európskej komisie vysvetlili kompetencie slovenskej inšpekcie práce a ostatných kontrolných orgánov, ich pracovné postupy, platnú legislatívu pre danú oblasť, personálne a technické zabezpečenie, ako aj možnosti a vízie, ktoré chce Slovenská republika v súvislosti s informatizáciou spoločnosti v krátkom čase dosiahnuť.